Móttaka nýrra nemenda

Móttaka nýrra nemenda

Þegar foreldrar hafa tekið ákvörðun um að sækja um skólavist í Austurbæjarskóla innritar foreldri hann  í gegnum Rafræn Reykjavík. Ritari kemur upplýsingum til skólastjórnenda. Ef nemandi innritast eftir að skólastarf hefst að hausti og nemandinn hefur ekki stundað nám í Austurbæjarskóla áður boðar skólastjórnandi til fundar  með nemandanum, foreldri, umsjónarkennara og öðrum þeim sem þurfa þykir.

Undirbúningur viðtals:
skólastjórnandi velur hópa fyrir nemanda

umsjónarkennara tilkynnt um væntanlegan nemanda, hvaðan hann er og hvenær móttökuviðtal fer fram
umsjónarkennari undirbýr nemendur fyrir komu nýs nemanda og tilkynnir jafnframt öðrum kennurum sem kenna honum að hann sé væntanlegur
umsjónarkennari safnar saman þeim gögnum sem nota á í viðtalinu: Skólareglur, innkaupalisti, stundaskrá, upplýsingar um mötuneyti og nestismál

Móttökuviðtal:
Móttökuviðtalið sitja foreldrar, nemandi, skólastjórnandi, umsjónarkennari og aðrir þeir sem nauðsyn er talin á að sitji viðtalið

Fjallað er um:
stundaskrá nemandans

íþróttir og sund
innkaupalistar útskýrðir
skóladagatal
símanúmer skólans
heimasíða og netföng kynnt
skólareglur og mætingaskylda
mötuneyti og nestismál kynnt foreldrum
frístundaheimilið Draumaland kynnt (ef nemandinn er á aldrinum 1.-4.bekk)
ákveðið hvenær nemandinn byrjar í skólanum
útskýrt hvert á að snúa sér ef nemanda líður illa í skólanum
hlutverk foreldra hvað snertir heimanám
samstarf heimilis og skóla
Mentor kynntur fyrir foreldrum
farin kynnisferð um skólann
námsráðgjafi boðar nemanda til viðtals fljótlega eftir að nemandi hefur nám við skólann
umsjónarkennari sér um að tilkynna um komu nemandans í skólann og koma nauðsynlegum upplýsingum um nemandann til allra þeirra sem koma að kennslu hans í skólanum. Umsjónarkennari sendir einnig línu heim til foreldra um að nýr nemandi sé kominn í bekkinn.

Prenta | Netfang