• untitled-16
 • untitled-6
 • untitled-8
 • untitled-19
 • untitled-25
 • untitled-9
 • untitled-20
 • untitled-18
 • untitled-11
 • untitled-15
 • untitled-12
 • untitled-17
 • untitled-10
 • untitled-13
 • untitled-1
 • untitled-23
 • untitled-5
 • untitled-24
 • untitled-7
 • untitled-14
 • untitled-4
 • untitled-21
 • untitled-22
 • untitled-2
 • untitled-3

  mentor 1

  postur 1

  heilsueflandi 1

  loftgaedi 1

  skoladagatal 1

  Forsíðugreinar

  Vetrarleyfi 19., 20. og 23. október

  Eins og fram kemur á skóladagatali er vetrarleyfi dagana 19., 20. og 23. október og fellur þá öll kennsla niður. Kennsla hefst að nýju samkvæmt stundaskrá 24. október. Hér má nálgast upplýsingar um það sem verður í boði fyrir börn og fjölskyldur hjá frístundamiðstöðvum og menningarstofnunum í vetrarfríinu 19. – 23. október. Með fréttinni má sjá dæmi um verkefni  tveggja nemenda í 2. bekk "Hausttré" þar sem unnin voru myndverk í kjölfar orðavinnu sem tengdist trjágróðri.

  tt

  Lesa >>

  Glæsilegt nemendaþing

  Í dag tóku allir nemendur skólans þátt í nemendaþingi þar sem rætt var eitt og annað um skólastarfið. Hvað væri gott og hvað mætti betur fara. Voru allir nemendur mjög virkir og stóðu sig með stakri prýði. 

  Hér má sjá meira um nemendaþingið https://www.facebook.com/foreldravefur/

  mynd2

  Lesa >>

  Undirbúningur hafinn fyrir nemendaþing

  Í morgun fengu nemendur í 10. bekk leiðsögn um hvernig þeir eiga að bera sig að við að stjórna nemendum í 1.-4. bekk. Ingvar Sigurgeirsson leiðbeindi nemendum og sýndu þeir mikinn áhuga.

  Nánar um skipulag nemendaþings sem haldið verður 11. október má lesa hér: http://skolastofan.is/radgjof/framtidarsyn-og-gildi-austurbaejarskola

  aa

  Lesa >>

  Ytra mat á skólastarfi Austurbæjarskóla

  Í september fer fram ytra mat á skólastarfi í Austurbæjarskóla, en samkvæmt lögum um grunnskóla 91/2008 35. gr.- 38. gr. er gert ráð fyrir bæði innra og ytra mati og eftirliti á gæðum starfs í grunnskólum. Með ytra mati er átt við úttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er af utanaðkomandi aðilum, s.s.  sveitarfélögum og/eða menntamálaráðuneyti. 
  Ytra mat fer fram í nokkrum grunnskólum borgarinnar á hverju skólaári samkvæmt ákvörðun skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur og í ár er Austurbæjarskóli einn af þeim. Í kjölfar matsins eru niðurstöður birtar í samantekt sem er opinber og greinargerð sem skólinn fær í hendur. Á grundvelli niðurstaðna gerir skólinn umbótaáætlun þar sem fram kemur hvernig unnið verður með veika þætti skólastarfsins sem og þætti sem skólinn hyggst efla enn frekar. Umbótaáætlun er skilað til stjórnanda fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs.
  Starfsfólk skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur sér um matið sem m.a. felst í að afla upplýsinga um skólastarfið með viðtölum og rýnihópum auk þess sem fylgst er með kennslu. Einnig eru sendar stuttar spurningakannanir á vef til starfsfólks, foreldra og nemenda í 6. og 9. bekk.
  Matið er liður í að styðja og efla skóla og frístundastarf  og kemur til viðbótar innra mati skólans. Stefna skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar um uppeldi og menntun er höfð til viðmiðunar í matinu ásamt ákvæðum laga og reglugerða um leik- og grunnskóla, starfsskrá frístundamiðstöðva og stefnumótun borgarinnar í starfsmannamálum og mannréttindamálum.
   
   
   External evaluation in Austurbæjarskóli
   In September an external evaluation will be done in Austurbæjarskóli according to law on compulsory schools 91/2008 35 gr.- 38. gr. Evaluation is done to ensure quality work in schools and is divided into two parts, internal evaluation, where schools carry out the evaluation themselves and external evaluation which is done by  local authorities or the Ministry of Education.
  External evaluation is carried out in primary schools in the city each year, according to decision of Reykjavik City /Department of Education and Youth and this year Austurbæjarschool is one of them. The evaluation results will be published in report which the school will receive. Based on the results, the school will then make improvement plan about how weak aspects of the school and activities will be strengthen. Improvement plan is submitted to  Department of Education and Youth. 
  The staff  of Department of education and youth is responsible for the external evaluation, which involves gathering data about the school activities with interviews and focus groups as well as monitoring the teaching. Short question survey will also be sent to staff, parents and students in 6th and 9th grade.
  The external evulation is made to support and promote school and leisure activities and is addition to the internal evaluation in the school. The strategy of  Reykjavik City/ Department of Education and Youth in education and development is taken as reference in the evulation along with laws and regulations for  preschool and primary school, goals for leisure activities and policies for the city in personnel policy and human rights.
   

  Lesa >>

  Skoða fréttasafn

  Prenta | Netfang